Unikátna poloha

Pôda

Pôda ako jeden z aspektov ,,Genius loci,, (duch miesta, terroir) je v našich vinohradoch sprašová, ľahšia, priepustná, s väčším podielom minerálov – najmä vápnika, ktorý zvýrazňuje ovocný charakter a štruktúru vín.

Slnko

Aj ked je jediné v našej planetárnej sústave, jeho vplyv na charakter vína je podmienený danou lokalitou vinohradu:

48 stupňov a 22minút severnej šírky, 17 stupňov a 48 minút východnej dlžky v 170 metrovej výške nad morom v pozdĺžnom údolí sever-juh nám dodáva ročne 200 – 220 MJ/cm2 energie, ktorú vinič pretransformuje do neopakovateľnej podoby hrozna.

Často vanúci vietor rozháňa oblačnosť a tak patria naše vinohrady k najslnečnejším. Slnko osvetluje vinohrady až 2 080 hodín ročne a menej ako 80 dní býva bez slnečného svitu.

Rieka

Váh je ako teplá žila, donor teplej energie a pohybu vzduchu. Preto sú vinohady poblíž Váhu chránené proti mrazom, čo zabezpečuje stabilnejšie úrody a vyrovnaný rast viniča.