Ferdinand Fussmann

a large vintner and co-founder of the modern wine tradition in Hlohovec. In pre-war Czechoslovakia, Fredinand Fussmann was a leading wine producer, in some writings even listed as the largest wine producer and trader in Slovakia with an annual production of 5,000 hectoliters of drinking and quality wine.

Hlohovecká história však o Ferdinandovi Fussmannovi mlčí, je dokonca skúpa aj na bohatú vinohradnícku tradíciu v meste, ktorá má dnes svojich pokračovateľov v podobe vinárstva golguz.

Kto bol Ferdinand Fussmann?

Narodil sa 27. augusta 1884, pochádzal zo slovinského mesta Maribor, odkiaľ sa začiatkom 20. storočia presťahoval na Slovensko. V roku 1916 odkúpil väčšiu časť pozemkov medzi Bojničkami a Dvorníkmi, kde založil vlastné vinohradníctvo s názvom Pannonia. Do roku 1924 postupne vybudoval rozsiahly vinohradnícky areál s menším kaštieľom pri ceste, ktorú využívala rodina ako letné sídlo.

Vo viniciach na Pannonii

sa pestovali hlavne druhy ako Veltlínske zelené a červené, Silván zelený, Dievčie hrozno, Gamay biely, Rizling, Čabanská perla, Malingre, Muškát Ottonel, Burgundské modré, Tramín, Ezerjó a Medovec, pričom kapacita firemných pivníc v Hlohovci a Šalgočke dosahovala 6 000 hektolitrov vína.

Mimoriadne odborné a organizačné schopnosti zaradili Ferdinanda Fussmanna medzi najvplyvnejších podnikateľov Hlohovca v medzivojnovom období, jeho osud však tragicky zasiahol príchod 2.sv. vojny.

Fussmann sa rozhodol aj s rodinou zostať počas vojny na Slovensku, a síce počas dlhého obdobia dokázal ako vplyvný židovský podnikateľ uchrániť seba i rodinu pred deportáciami, nakoniec bol v roku 1944 postupne s celou rodinou deportovaný. Životná púť rodiny Ferdinanda Fussman na skončila 5. Októbra 1944 v Osvienčime, zachránil sa iba syn Oskar, ktorý po vojne emigroval do Nemecka.

Vinohradnícku usadlosť na Panónii získali po vojne Štátne majetky a v roku 2005 po uplatnení reštitučného nároku vnuka Ferdinanda Fussmanna a následného odpredaja sa vlastníkom stala spoločnosť Food Farm s.r.o., ktorá prevzala symbolickú pochodeň a vďaka zanieteným ľuďom naďalej zveľaďuje vinice Fussmannovej Pannónie.